• Home
  • Espai d’Emipac per a gestió dels Ajuts Barcelona 2016/2017

Espai d’Emipac per a gestió dels Ajuts Barcelona 2016/2017

BENVINGUTS I BENVINGUDES A L’ESPAI EMIPAC DE GESTIÓ DELS AJUTS PER A LA FORMACIÓ MUSICAL D’ALUMNES D’ESCOLES DE MÚSICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA DE TITULARITAT PRIVADA I AUTORITZADES PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”
En aquest Espai trobareu tota la INFORMACIÓ ÚTIL per a facilitar al màxim la participació de les Escoles de Música i les Famílies en els Ajuts per al Curs 2016-2017 que convoca EMIPAC gràcies al Conveni subscrit el 28 de desembre de 2016 entre l’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA i la nostra Entitat.
Des d’aquest enllaç podeu accedir a les BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2016-2017 TINGUEU EN COMPTE, SI SOU FAMÍLIA QUE DEMANEU L’AJUT: – Reviseu tots els diversos Apartats de les Bases, mireu la documentació que demanem i consulteu a la vostra Escola allò que no enteneu. – Per saber si entreu en la convocatòria pel volum de rendes, el càlcul de la Renda Familiar disponible s’obté al sumar la casella 380 (base imposable general) més la casella 395 (base de l’estalvi). A aquesta xifra restem la casella 532 (qüota resultant d’autoliquidació). – Per a facilitar-vos les tasques enguany numerem la documentació d’aquesta forma: Documents 1 i 2: Són la Sol·licitud d’Ajut i el Certificat de l’Escola que us omplirà l’Escola. En la tercera pàgina disposeu d’una fulla que servirà de comprovant del que heu presentat
TENIU LA SOL·LICITUD D’AJUT (DOC. 1) EN AQUEST ENLLAÇ

  TENIU EL CERTIFICAT DE L’ESCOLA (DOC. 2) EN AQUEST ENLLAÇ

NO US OBLIDEU D’APORTAR EL COMPROVANT TAMBÉ: TENIU EL COMPROVANT DE L’ENTREGA DELS DOC. 1 i 2 EN AQUEST ENLLAÇ

Document 3: Certificat d’Empadronament: Cal demanar a les Oficines del vostre Districte de l’Ajuntament de Barcelona que us lliuri aquest Certificat que ha d’acreditar que la unitat familiar està empadronada a Barcelona.

Document 4: Fotocòpia de la totalitat de pàgines omplenades del Llibre de Família

Document 5: Declaració de IRPF corresponent a l’exercici 2015.

Document 6: Justificant documental d’haver abonat la matrícula al curs pel qual es demana l’Ajut.

Altres documents: Si s’escau, cal que ens aporteu la Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa, Certificat acreditatiu de la discapacitat superior al 33% reconeguda per la Generalitat i Carnet de familia monoparental. Tots aquests documents han de ser vigents des del 2015.
br> TINGUEU EN COMPTE SI SOU ESCOLA:
– Que tan aviat com ens començin a arribar expedients d’alumnes de la vostra Escola caldrà que ens lliureu la documentació que demanem a les Bases en tant que PERCEPTORS: Justificar la condició d’entitat autoritzada pel Departament d’Ensenyament i els certificats del acompliment de les obligacions tributàries amb Hisenda i Seguretat Social.

TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ S’HA D’APORTAR DE FORMA PRESENCIAL AL DESPATX LLITERAS – Travessera de Gràcia 43, 6na. planta.


br> Us demanem que analitzeu amb atenció aquesta documentació que sol·licitem ja que no acceptarem documentació que no arribi complerta.