Author Archive

SOBRE LA PROPOSTA DE NOU DECRET DEL DEPARTAMENT

El text que des de l’Administració regula l’activitat de les escoles de música, i ensems les de dansa, és un Decret de fa vint-i-cinc anys: Concretament és el Decret 179/1993. En aquest temps ha variat força no només la formació musical sinó també els marcs normatius més generals. És l’hora de replantejar-se aquest Decret, tal com proposa el Departament.

Sobre els requeriments tècnics que es demanaven a l’antic Decret no pensem que calgui fer masses modificacions. Tampoc tenim massa a dir amb els articles que cal modificar per l’adaptació del Decret a la normativa europea. En concret tot el que té a veure amb l’obertura de centres educatius privats, on el procediment d’autorització i comunicació prèvia no obliga a esperar la visita de l’Administració sinó que la comunicació de l’obertura és suficient…

Els temes més “modulars” tindrien a veure especialment amb els programes que s’imparteixen als nostres centres i també amb el sistema d’habilitacions del professorat.

Entorn a la primera qüestió el Departament ha explicat en la proposta de modificació del Decret que “els programes que imparteixen en aquests moments les escoles són diversos i molt més complerts, derivats de l’evolució social i educativa”. De fet, els programes tradicionals A,B,C, D certament havien quedat bastant desfasats i sembla bona cosa buscar mòduls que reflecteixin millor la realitat pedagògica de la formació musical. Dit això, des d’Emipac pensem que caldrà preservar al màxim la qualitat de la formació que s’imparteix. També pensem que des de l’Administració cal vetllar sobre el territori perquè les iniciatives formadores de música no dilueixen la necessària qualitat d’aquests ensenyaments.

En quan a les habilitacions de professorat també és certa la posició del Departament quan explica que en la sortida del Decret del 93 no hi havia el gran nombre de potencials professors titulats, com hi ha ara. En aquests anys els Superiors han generat gran nombre de professionals. Amb tot, pensem que cal respectar el professorat que a la data d’entrada del nou decret faci dos cursos que estan treballant i contractats en un centre, tot i no disposar de la titulació, a fi d’evitar acomiadaments.

Hi ha encara un tercer àmbit al que no fa referència el Departament, però en el qual pensem que caldria incidir: la necessària equiparació en les percepcions de l’Administració entre les escoles de música municipals i la xarxa d’escoles privades sorgides de la iniciativa social ja sigui com autònoms, cooperatives o societats jurídiques de les diverses fórmules possibles… Pensem que és una vella reivindicació del nostre col·lectiu i segurament ara seria una bona ocasió perquè quedes reflectit.

Queden aquí apuntades algunes idees sobre aquest Decret que el Departament ha posat a consulta pública en l’enllaç que apareix al final d’aquest text i on tothom pot fer aportacions fins el 7 de desembre. Durant dos mesos s’analitzaran les aportacions rebudes i es valorarà la seva incorporació en la norma a modificar. Animem doncs a tothom a les escoles a “dir-hi la vostra”. Nosaltres ja ens hem manifestat.

Podeu fer propostes en aquest enllaç

TANCAMENT DE L’OPERATIVA DELS AJUTS EMIPAC DEL CURS 2017/2018 I INICI DELS PAGAMENTS ALS COMPTES DELS BENEFICIARIS

Us comuniquem que la Junta d’Emipac reunida el proppassat 25 d’octubre ha validat el llistat de beneficiaris dels Ajuts que figuren en aquest enllaç on s’han tingut en compte els errors de transcripció del primer llistat. A partir d’aquest acte, i amb data de divendres 26 d’octubre s’han començat a lliurar les transferències des d’EMIPAC a les famílies beneficiàries, en els números de compte -IBANS- que van ser presentats al seu dia. Aquests pagaments d’Ajuts arribaran a les famílies per transferència des del compte d’EMIPAC de Caixa d’Enginyers. En la tramesa figura el número d’expedient i la xifra final, resultant de restar el 2% de IRPF a la xifra atorgada. Aquesta xifra serà ingressada en la propera liquidació de IRPF d’Emipac al gener del 2019 i lògicament caldrà que les famílies l’expressin en la Declaració de Renda del any 2018. Atentament: La Junta d’Emipac

AJUTS 17/18: PREVISIÓ DE PAGAMENTS

Des de 31 de juliol, els resultats dels Ajuts EMIPAC a l’Ensenyament Musical 17/18 estan a la web, en aquest enllaç. En aquests dies, seguint el que és perceptiu a les Bases dels Ajuts s’esta procedint a l’auditoria que garanteix la correcció del procediment… A diferència de l’any passat que Emipac abonava els Ajuts a les escoles que ho transferien a les famílies, enguany, els pagaments es faran directament des d’Emipac als comptes corrents que heu expressat en les eol·licituds. La previsió de pagaments és en el curs de les properes setmanes. Per qualsevol aclariment, no dubteu en trucar pels matins a EMIPAC al 93.314.33.58.

RESOLUCIONS DEFINITIVES DELS AJUTS D’EMIPAC DE BARCELONA – CURS 2017 – 2018

Us comuniquem que ja disposem de les resolucions dels Ajuts sol·licitats a EMIPAC en relació a la formació musical del curs 2017-2018 de Barcelona que teniu EN AQUEST ENLLAÇ.

En total han estat concedides 173 sol·licituds del total de 201 presentades.

Han estat excloses per superar els llindars de renda màxims 21 sol·licituds, per data de naixement 3 sol·licituds, 2 per superar els límits quantitatius d’ajuts per família i 2 per manca de documentació.

En tot cas, qualsevol persona pot requerir per correu electrònic a l’adreça cperez@lliteras.com una explicitació dels motius pels quals ha estat denegada la seva sol·licitud indicant en la seva petició el número d’expedient sobre el qual reclama aquesta informació addicional, fins el 2 de d’agost.

Convocatòria d’Ajuts 2017/2018 per a la Formació Musical (BCN)

Els “Ajuts 2017-2018 per a la Formació Musical d’Alumnes d’Escoles de Música de la ciutat de Barcelona de titularitat privada i autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya” que convoquem per quart any consecutiu, ja són aquí.

  Com veureu a les Bases que hem preparat, la mecànica simplifica la dels darrers anys: Al presentar ara la convocatòria evitem duplicar viatges. També hi ha alguns canvis per tal d’arribar a més famílies. Per últim, al fer els pagaments directament des d’Emipac, simplifiquem la tasca administrativa de les escoles.

Com vàrem fer l’any passat l’entrega dels expedients es farà en un despatx cèntric i amb uns horaris més amplis. Cal demanar CITA PRÈVIA a LLITERAS, al telèfon 932419080 com expliquem a l’Espai EMIPAC de Gestió dels Ajuts, per tal de faciltar l’atenció personalitzada.

A l’Espai EMIPAC de Gestió dels Ajuts de Barcelona trobareu les Bases dels Ajuts convocats i també tota la documentació per a optar-hi des d’aquest enllaç.CONVOCATÒRIA DELS AJUTS EMIPAC CURS 17/18 A BARCELONA

EMIPAC comunica que, aviat, tornarem a convocar els Ajuts Emipac a l’Ensenya-ment Musical de Barcelona, per aquest Curs 2017/2018, en la seva quarta edició.

Aquests Ajuts són possibles gràcies as Convenis que ha signat Emipac amb l’ICUB de l’Ajuntament de Barce-lona i faciliten l’accés a l’ensenyament musical a famílies amb situacions econòmiques difícils. En properes set-manes publicarem les Bases de la nova convocatòria d’Ajuts a la Web de l’entitat, i com podreu veure, s’introdueixen alguns canvis que esperem facilitn els procediments administratius a les famílies.

29/11/17 JORNADA “CLASSES DE MÚSICA ACTIVES I DINÀMIQUES”Emipac i l’empresa Charmex, importadora de productes tecnològics per a la formació, vàrem organitzar el passat 29 de novembre una Jornada de presentació dels monitors Clevertouch i el software associat Clevermaths i Snowflake que donen un marc innovador, molt actiu i amb potents eines de gamificació per a fer més atractiu l’aprenentatge de la música a les nostres escoles.

PARTICIPACIÓ A JORNADA DE L’ACADÈMIA DE LA MÚSICAEmipac, a traves del seu President Sergi Diaz, va fer sentir la seva veu al primer Forum dedicat a la formació musical organitzat per l’Acadèmia de la Musica. En una taula on participava també ACEM, Associació de Conservatoris i representants dels superiors vàrem tornar a incidir amb el greuge comparatiu que implica el “finançament cero per part de la Generalitat a les nostres escoles. Escoles que, com s’ha demostrat en els Ajuts de Barcelona, atenen a famílies amb circumstàncies econòmiques molt sovint precàries i amb risc d’exclusió”.

COMUNICAT EMIPAC :TRAM FINAL DELS AJUTS

En relació als Ajuts Musicals d’Emipac de Barcelona, del curs 2016/2017 us comuniquem el següent:A data 20 de setembre ja totes les escoles han rebut els fons corresponents als seus alumnes. En propers dies, s’estan abonant a les famílies els imports menys la retenció establerta del 2%.Informem a les escoles que en quan tinguin tots els rebuts dels pagaments a les famílies poden passar a entregar aquesta documentació per LLITERAS, en el següent horari: de dilluns a dijous de 9 a 18:00 hores i divendres de 8 a 14:00 hores, amb data límit el 6 d’octubre.