Author Archive

29/11/17 JORNADA “CLASSES DE MÚSICA ACTIVES I DINÀMIQUES”Emipac i l’empresa Charmex, importadora de productes tecnològics per a la formació, vàrem organitzar el passat 29 de novembre una Jornada de presentació dels monitors Clevertouch i el software associat Clevermaths i Snowflake que donen un marc innovador, molt actiu i amb potents eines de gamificació per a fer més atractiu l’aprenentatge de la música a les nostres escoles.

PARTICIPACIÓ A JORNADA DE L’ACADÈMIA DE LA MÚSICAEmipac, a traves del seu President Sergi Diaz, va fer sentir la seva veu al primer Forum dedicat a la formació musical organitzat per l’Acadèmia de la Musica. En una taula on participava també ACEM, Associació de Conservatoris i representants dels superiors vàrem tornar a incidir amb el greuge comparatiu que implica el “finançament cero per part de la Generalitat a les nostres escoles. Escoles que, com s’ha demostrat en els Ajuts de Barcelona, atenen a famílies amb circumstàncies econòmiques molt sovint precàries i amb risc d’exclusió”.

COMUNICAT EMIPAC :TRAM FINAL DELS AJUTS

En relació als Ajuts Musicals d’Emipac de Barcelona, del curs 2016/2017 us comuniquem el següent:A data 20 de setembre ja totes les escoles han rebut els fons corresponents als seus alumnes. En propers dies, s’estan abonant a les famílies els imports menys la retenció establerta del 2%.Informem a les escoles que en quan tinguin tots els rebuts dels pagaments a les famílies poden passar a entregar aquesta documentació per LLITERAS, en el següent horari: de dilluns a dijous de 9 a 18:00 hores i divendres de 8 a 14:00 hores, amb data límit el 6 d’octubre.NOTA INFORMATIVA EMIPAC – RECTIFICACIÓ D’IMPORTS PER RAÓ D’ERRADES DE TRANSCRIPCIÓ D’IMPORTS:

EMIPAC informa que com a resultat d’una darrera revisió dels full de càlcul dels ajuts LLITERAS & CIA, S.L. ha detectat cinc errors de transcripció d’imports que afecten a 5 expedients que són els que a continuació especifiquem:.– 06042017/96 import rectificat de l’ajut: 567,00.-€ (en lloc dels 1.137,00.-€) ESCOLA JAM SESSION – 27032017/12 import rectificat de l’ajut: 574,26.-€ ( en lloc dels 467,89.-€) ESCOLA MUSICANT – 05042017/79 import rectificat de l’ajut: 1.012,50.-€ ( en lloc dels 1.218,00.-€) ESCOLA MUSICS’SON – 11042017/209 import rectificat de l’ajut: 288,00.-€ ( en lloc dels 576,00.-€) ESCOLA JOAN LLONGUERAS – 27032017/15 import rectificat de l’ajut: 760,50.-€ ( en lloc dels 765,00.-€) ESCOLA JOAN LLONGUERAS. .Els afectats per aquestes rectificacions d’imports tenen a la seva disposició el seu expedient per la seva verificació al despatx LLITERAS & CIA, S.L. prèvia cita concertada telefònicament..Com a resultat d’aquestes rectificacions hi han dos expedients provisionals que han quedat afectats en el sentit de concedir-ne els ajuts amb els següents imports:– 10042017/167 import concedit de l’ajut: 891,00.-€ ESCOLA JAM SESSION – 30032017/33 import concedit de l’ajut: 71,83.-€ ESCOLA JAM SESSION Aquesta setmana es procedirà tal i com es van anticipar a fer els corresponents pagaments amb aquestes rectificacions. .Perdoneu les molèsties d’aquests errors humans de transcripció.

Butlletí Setembre 2017

*|MC:SUBJECT|*
BUTLLETÍ D’EMIPAC – SETEMBRE 2017
Podeu veure aquest e-correu al vostre navegador

 

La Fira de Pedagogia Musical -Firepemu- farà la seva sisena edició a Llinars del Vallès els dies 30 de setembre i 1 d’octubre. Es tracta d’una iniciativa que fomenta la recerca i la difusió en l’àmbit de l’ensenyament, amb l’objectiu d’actualitzar i millorar les condicions de l’educació a través de la música. Un espai de formació i d’intercanvi d’idees, coneixement i eines pedagògiques. Una plataforma a través de la qual professionals, empreses i institucions presenten els seus projectes i donen a conèixer els seus recursos. El marc idoni per a la reflexió al voltant de la música com a eina educativa i de la seva implicació en la nostra realitat social i cultural.
Teniu tota la informació en aquest enlaç:

FORMACIÓ WILLEMS PER A PROFESSORS
La Formació al Diploma Pedagògic d’Educació Musical Willems s’adreça a totes les persones que desitgen completar la seva formació musical i pedagògica, com a desenvolupament personal i/o per preparar i acompanyar una activitat de professor de música. El mòdul 1, corresponent al 1r any de Formació al Diploma Pedagògic d’Educació Musical Willems®, , posa l’accent en el funcionament en tots els capítols, principalment en l’oralitat. El mòdul 1 té un nombre total de 107 hores. La formació es desenvolupa al Institut Joan Llongueres del carrer Sèneca 22 de Barcelona. Tel. de contacte a Barcelona: 93 340 40 65

FASE FINAL DELS
AJUTS DE
BARCELONA


El procediment d’atorgament d’Ajuts del curs 2016/17 a Barcelona va avençant i arriba al tram final. Ara en la primera quinzena de setembre i seguint les Bases estem abonant els imports dels Ajuts atorgats a les escoles que en properes setmanes ho fan arribar a les famílies que signen els corresponents rebuts. Com es sabut aquests Ajuts són possibles pel Conveni de col·laboració que EMIPAC va signar amb l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) depenent de l’Ajuntament de Barcelona.

 CAMBRES TIC
 
Sabem d’algunes escoles associades que ens han demanat informació i estan gestionant la convocatòria TIC de la Cambra de Comerç que permet obtenir uns diners a fons perdut per a digitalització i incorporació de noves tecnologies a l’escola. Com ja haviem explicat en un anterior butlletí, aquesta convocatòria prové dels Fons Europeus i logicament al ser una partida tancada es poden presentar propostes fins que sesgoti el prèssupost. A Emipac disposem de tota la informació que us calgui per a presentar-vos.  

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT:
ACTIVITAT FORMATIVA DE LA D.G. D’ENSENYAMENTS DE
RÈGIM ESPECIAL


JORNADA DE FORMACIÓ NARCISA FREIXAS 160 ANYS

Aquesta Jornada organitzada pel Departament ‘Ensenyament té l’objectiu de visualitzar el paper de la dona en el camp de la composició musical i donar a coneixer la tasca de la pedagoga i compositora Narcisa Freixas, en particular la seva obra instrumental i del cant, cara al professorat d’escoles de música. Teniu la informació en aquest enllaç
 

CURS DE TECNOLOGIES DIGITALS A ESCOLES DE
MÚSICA

El Departament d’Ensenyament convoca un Curs de Tecnologies Digitals a les Escoles de Música, amb l’objectiu de donar a conèixer les bases tecnològiques, plataformes i aplicacions dels dispositius mòbils i la seva aplicació en els ensenyaments de les escoles de música. Es tracta dùn Curs de 20 hores amb les següents dates: 7 i 21 d’octubre i 18 d enovembre. Teniu tota la informació en aquest enllaç


 

CURS MOODLE PER AL PROFESSORAT D’ESCOLES DE  MÚSICA

El Departament d’Ensenyament posa en marxa aquest Curs Moodle per al professorat de centres de música i dansa per a promoure l’us de tecnologies a les aules, i especificament les aplicacions per l’aprenentatge dins un aula virtual construida amb el programa Moodle. Aquest curs, de 30 hores s’inicia el 16 d’octubre i teniu tota la informació en aquest enllaç.


 

CONCERTS FAMILIARS AL PALAU

El Palau de la Música Catalana organitza al curs 2017-2018 el seu ja clàssic cicle “Escoles al Palau” a fi d’oferir activitats i propostes artístiques que potenciïn el desenvolupament integral dels infants i joves del nostre país. El Palau de la Música Catalana,l com expliquen en la informació d’aquests concerts “vol esdevenir un catalitzador de vivències i experiències artístiques, tant des d’un punt de vista cognitiu com sensorial, emocional i espiritual. Per això, els concerts- espectacles que conformen la programació del Servei Educatiu, s’han concebut amb l’objectiu de ser atractius i entenedors per a diferents franges d’edat. Sempre amb un denominador comú, que la música esdevingui la gran protagonista de l’experiència artística i que al mateix temps, aquesta interaccioni amb altres disciplines com la dansa, la poesia, el teatre i les arts plàstiques, entre d’altres”-

Teniu la informació complerta en aquest enllaç

El PDF del cicle ”Escoles al Palau” està en aquest enllaç:

 


 
 
ww.emipac.org
c/.Pere Vergés 1, pl. 11 despatx 11 08020 Barcelona. 
tf. 93.3143358
Copyright © *|2016|* *|EMIPAC|*, Si feu difusió de les nostres informacions, si us plau, citeu la procedència.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

La nostra adreça electrònica és:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Voleu canviar la recepció dels nostres butlletins?
Podeu Millorar les preferències del lliurament o donar-vos de baixa de la llista

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

NOTA INFORMATIVA EMIPAC – SET.2017- OPERATIVA: PAGAMENTS DELS AJUTS EMIPAC I REBUTS JUSTIFICATIUS

Tal i com ja es va informar a la darrera Nota Informativa de Juliol 2017 ha finalitzat el procediment de concessions Ajuts Musicals d’Emipac de Barcelona, del curs 2016/2017. Finalment han estat emeses 184 resolucions definitives i positives de concessió d’ajuts. Malauradament moltes altres no s’han pogut resoldre favorablement per manca de partida pressupostaria. . La Junta d’Emipac, reunida el 1 de setembre de 2017, ha validat les Resolucions Definitives que ha proposat el despatx Lliteras i a partir de la segona setmana de setembre -del 12 al 15 de setembre- es faran els pagaments a les escoles seguint el procediment establert a les Bases.. A mida que les escoles rebin els diners, ho abonaran a les famílies segons els imports de la llista de Resolucions Definitives de cada Escola. En el moment del pagament la família signarà el corresponent rebut, amb la retenció de IRPF del 2% que l’escola practica i que s’ingressa a Hisenda en nom dels tutors legals dels menors i en compliment de les disposicions legals vigents. Les escoles aportaran a Emipac aquests Rebuts que permetran documentar la justificació final dels Ajuts atorgats a cada família. . No dubteu en contactar amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte que es pugui plantejar.

NOTA INFORMATIVA EMIPAC – JUL.2017- RESOLUCIONS DEFINITIVES I PROPERA OPERATIVA

Us comuniquem que desprès d’haver completat la documentació de les Resolucions Provisionals dels Ajuts Musicals d’Emipac de Barcelona, del curs 2016/2017 publicades a aquesta mateixa Web, trobareu en aquiest enllaç les RESOLUCIONS DEFINITIVES.L’operativa a aplicar serà la següent: A partir de l’1 de setembre de 2017, i dins la primera quinzena de setembre, Emipac començarà els pagaments a les escoles seguint el procediment establert a les Bases.A mida que les escoles rebin els diners, ho abonaran a les famíies segons els imports de la llista de Resolucions Definitves de cada Escola.En el moment del pagament la família signarà el corresponent rebut, amb la retenció de IRPF del 2% que l’escola. Les escoles aportaran a Emipac aquests Rebuts que permetran seguir la traçabilitat dels imports abonats a cada família.

NOTA INFORMATIVA EMIPAC – AMPLIACIÓ DE LES RESOLUCIONS DELS AJUTS MUSICALS CURS 2016 – 2017

NOTA INFORMATIVA EMIPAC – AMPLIACIÓ DE LES RESOLUCIONS DELS AJUTS MUSICALS CURS 2016 – 2017Us comuniquem, que desprès d’haver recollit i avaluat la documentació de les resolucions provisionals publicades en aquesta web el passat dia 3 de juliol i un cop fet el recàlcul dels imports definitius d’aquests Ajuts sol·licitats a EMIPAC en relació a la formació musical del curs 2016 – 2017 podem atendre 20 noves sol·licituds que s’afegeixen a les 166 que van estar provisionalment concedides del total de 214 sol·licituds presentades. D’aquesta manera, el nombre total de sol·licituds admeses arriba a 186.Les persones beneficiades provisionalment per la concessió d’aquesta nova relació d’ajuts han de procedir en el termini màxim de 3 dies hàbils (laborables en horari de Dilluns a Dijous de 10 a 12 hores i de 17 a 18 hores i el Divendres de 10 a 13 hores) icom a màxim per tot el dia 17 de juliol de 2017 a presentar a les oficines de LLITERAS & CIA, S.L. Carrer Travessera de Gràcia, 43, 6ª planta de Barcelona la següent documentació original:Certificat emès per l’escola que acrediti el curs portat a terme per l’alumne amb indicació de les matèries impartides i hores setmanals degudament signat pel legal representant de l’escola de música així com pel cap d’estudis.Justificants documentals dels rebuts i factures emeses per raó del curs realitzat per l’alumne en qüestió beneficiari de l’ajut i justificant dels cobraments realitzats respecte del curs en qüestió que va ser objecte de concessió de l’ajut, que haurà de complir amb el requisit del període temporal mínim del curs, és a dir, que ha estat realitzat com a mínim durant 6 mesos inclòs el mes de juny.En cas de no presentar aquesta documental en el termini establert es procedirà a la seva denegació definitiva sense possibilitat de revisió.RELACIÓ DE NOVES SOL·LICITUDS ADMESES (per núm. d’expedient): 10042017/183 10042017/151 10042017/170 10042017/161 03042017/52 03042017/53 10042017/169 03042017/57 03042017/59 07042017/132 10042017/175 23032017/8 07042017/125 10042017/149 10042017/148 30032017/30 27032017/11 27032017/12 10042017/167 30032017/33

NOTA INFORMATIVA EMIPAC – RESOLUCIONS PROVISIONALS AJUTS MUSICALS CURS 2016 – 2017

    A continuació publiquem les resolucions provisionals dels ajuts sol·licitats a EMIPAC en relació a la formació musical del curs 2016 – 2017. En total han estat provisionalment concedides 166 sol·licituds del total de 214 sol·licituds presentades.   Les sol·licituds que no hi són al llistat és per raó de la seva denegació que pot obeir a diferents raons: superació Umbral de renda, manca de presentació de la documentació establerta a les bases o addicional requerida, data de naixement per sobre dels llindars establerts, manca de pressupost al exhaurir-se la partida pressupostària de 139.000.-€, etc.   En tot cas qualsevol persona pot requerir per e-mail a l’adreça d’e-mail cperez@lliteras.com  un explicitació dels motius pels quals ha estat denegada la seva sol·licitud indicant en la seva petició el núm. d’expedient sobre el qual reclama aquesta informació addicional.   Les persones beneficiades provisionalment per la concessió de l’ajut han de procedir en el termini màxim de 5 dies hàbils (laborables en horari de Dilluns a  Dijous de 10 a 12 hores i de 17 a 18 hores i el Divendres de 10 a 13 hores) icom a màxim per tot el dia 10 de juliol de 2017 a presentar a les oficines de LLITERAS & CIA, S.L. Carrer Travessera de Gràcia, 43, 6ª planta de Barcelona la següent documentació original:
  1. Certificat emès per l’escola que acrediti el curs portat a terme per l’alumne amb indicació de les matèries impartides i hores setmanals degudament signat pel legal representant de l’escola de música així com  pel cap d’estudis.
  1. Justificants documentals dels rebuts i factures emeses per raó del curs realitzat per l’alumne en qüestió beneficiari de l’ajut i justificant dels cobraments realitzats respecte del curs en qüestió que va ser objecte de concessió de l’ajut, que haurà de complir amb el requisit del període temporal mínim del curs, és a dir, que ha estat realitzat com a mínim durant 6 mesos inclòs el mes de juny.
En cas de no presentar aquesta documental en el termini establert es procedirà a la seva denegació definitiva sense possibilitat de revisió.   RESOLUCIONS PROVISIONALS EMIPAC -16-17OK

Convocatòria d’Ajuts 2016-2017 per a la Formació Musical (Barcelona)

Els “Ajuts 2016-2017 per a la Formació Musical d’Alumnes d’Escoles de Música de la ciutat de Barcelona de titularitat privada i autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya” que convoquem per tercer any consecutiu, ja són aquí.  Com veureu a les Bases que hem preparat, la mecànica és similar a la dels darrers anys, però hi ha alguns canvis per tal de millorar el procediment i arribar a més famílies.

  D’una banda l’entrega dels expedients es farà en un despatx cèntric i amb uns horaris més amplis. D’altra, també rebaixem el percentatge màxim dels Ajuts a percebre en relació al preu ajustat a fí d’arribar a un nombre major de famílies.

    A l’Espai EMIPAC de Gestió dels Ajuts de Barcelona trobareu les Bases dels Ajuts convocats i també tota la documentació per a optar-hi des d’aquest enllaç.Des d’aquest enllaç podeu accedir a les Bases dels Ajuts 2016-2017