• Home
  • General
  • NOTA INFORMATIVA EMIPAC – JUL.2017- RESOLUCIONS DEFINITIVES I PROPERA OPERATIVA

NOTA INFORMATIVA EMIPAC – JUL.2017- RESOLUCIONS DEFINITIVES I PROPERA OPERATIVA

Us comuniquem que desprès d’haver completat la documentació de les Resolucions Provisionals dels Ajuts Musicals d’Emipac de Barcelona, del curs 2016/2017 publicades a aquesta mateixa Web, trobareu en aquiest enllaç les RESOLUCIONS DEFINITIVES.L’operativa a aplicar serà la següent: A partir de l’1 de setembre de 2017, i dins la primera quinzena de setembre, Emipac començarà els pagaments a les escoles seguint el procediment establert a les Bases.A mida que les escoles rebin els diners, ho abonaran a les famíies segons els imports de la llista de Resolucions Definitves de cada Escola.En el moment del pagament la família signarà el corresponent rebut, amb la retenció de IRPF del 2% que l’escola. Les escoles aportaran a Emipac aquests Rebuts que permetran seguir la traçabilitat dels imports abonats a cada família.

Trackback from your site.

Leave a comment