EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Avís legal

Avís legal

Condicions generals d’utilització d’aquesta pàgina web

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés al domini emipac.org. L’ús del lloc web www.emipac.org implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets del lloc web.
 
Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

L’estructura, disseny i codi font pertanyen a ñ’Associació Emipac i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografies allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat d’elles. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment de emipac.org, Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.
 
Protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant “LOPD”), se l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan ompli el / els formulari / s que apareixen a la nostra web es recolliran en fitxers, el responsable és l’Assocaició Emipac que seran tractats amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari, així com per a l’enviament d’informació comercial, la qual anirà identificada com a tal. El fet d’emplenar aquests formularis implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona són seves, exactes i certes. El remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i condicions que preveu la LOPD, dirigint-se per escrit al nostre domicili social.
 

“Cookies”

Aquesta web utilitza “cookies” (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l’usuari. Les “cookies” utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal. En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per recollir informació de caràcter personal.
 

Modificacions

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.
 

Exclusió de responsabilitat

Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa de opinions identificades o anònimes abocades per persones i / o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i / o total i venda d’aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador / arrendatari.
 

Hiperenllaços

Els hiperenllaços continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers i no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquest web ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.
 

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI)

El propietari d’aquesta pàgina web posa a disposició dels visitants de l’esmentada, una sèrie de dades que segons la Llei 34/2002 d’11 de juliol LSSICE de “Serveis de la Societat i la Informació de Comerç Electrònic”, són d’obligada disposició tant als destinataris del servei com als òrgans competents, i per això es podran trobar a continuació, disposats de forma fàcil, directa i gratuïta: Associació EMIPAC, CIF: G-60991445. Domicili de l’Associació: Pere Vergès 1, planta 11, despatx 11 08020 (Barcelona). Telèfon de Contacte: +34 933143358. Nom del domini per identificació: emipac.org. Correu electrònic: emipac@emipac.org
Avís Legal