EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Qui som i què fem

EMIPAC, és l’acrònim de les “Escoles de Música d’Iniciativa Privada de Catalunya”, sorgides del propi teixit social. Va nèixer l’any 1995 de la mà d’un col·lectiu de centres d’ensenyament musical i d’escoles de música de Catalunya, per tal d’unificar esforços de cara a la millora de l’educació musical del nostre país.

L’associació, per tant, treballa per tal que les escoles millorin en qualitat de formació i també de gestió de la pròpia escola. A la vegada, EMIPAC vol ser un organisme interlocutor i representant d’aquestes escoles davant les diferents Administracions. EMIPAC ha estat també molt activa en l’implantació de la LOGSE i posteriorment la Llei Catalana d’Ensenyament, la LEC.

Les nostres activitats es centren principalment en oferir serveis als associats: aquests són d’àmbit pedagògic, cultural, informatiu, professional, d’assessoria, empresarial etc.  L’associació també col·labora amb la resta del món educatiu i cultural per a la millora i normalització del sector i del fet musical i cultural català

Les Escoles de Música d’Iniciativa Privada van nèixer com a resposta a una necessitat social, gràcies a l’esforç d’uns professionals de la pedagogia musical que volien posar a l’abast dels alumnes uns coneixements i unes metodologies innovadores, poc o gens habituals als centres educatius oficials. A les seves aules s’han forjat i ho continuen fent nombrosos bons amateurs i qualificats professionals de la música i és innegable l’aportació d’aquestes escoles a la pedagogia musical i al fet cultural del nostre país.

Les escoles actuen a més com a centres de dinamització cultural organitzant festivals, concerts, promovent la formació d’orquestres i grups, editant produccions fonogràfiques, llibres i premsa especialitzada.

L’Associació promou la qualitat en l’educació com a caracteristica i objectiu dels centres associats. En aquest sentit es fan congressos, jornades de treball, circulars informatives i tallers interns de formació.

EMIPAC és una associació democràtica que es declara independent d’ideologies i partits. Es regeix pels seus propis estatuts i està inscrita en el Registre d’associacions empresarials del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.