EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

EMIPAC – Escoles de Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalunya

Hotel d’Entitats La Pau, carrer Pere Vergés, 1, planta 11 dtx 11   08020, Barcelona

(Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 9,30 a 13,30 hores)

Telf. 93 314 33 58
e-correu: emipac@emipac.org