EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Informació de Reunió Directors d’ Escoles Música

INFORMACIÓ RESERVADA PER A SOCIS

Aquesta reunió feta el 28 de gener de 2016 al Conservatori Municipal de Música de Barcelona ha estat convocada per la Inspecció de Barcelona del Consorci d’Educació de Barcelona a efectes de posar al dia a les Escoles Autoritzades dels canvis produïts en temes de gestió dels centres. Tot i referir-se a Barcelona són vàlids per la resta del territori.
S’han tractat els següents temes que trobareu en els apunts del PDF que s’adjunta.

1.- Simultaneïtat d’estudis de règim general i règim especial
2.- Dades anuals
3.- Documentació del Centre: Programació General Anual i Memòria Anual

Aquí disposeu del PDF de la reunió

reuniodirectors16