EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Informació sobre la Jornada de Treball d’EMIPAC

Aquesta pàgina d’Informació sobre la Jornada de Treball d’EMIPAC només és visible per a socis de l’Entitat.

A la Jornada tindrem dos ponències. La primera referida a ARA ARTS de la qual us passem informació i la segona sobre el programa de gestió Gwido, de la que disposareu d’un PDF al final d’aquesta mateixa pàgina.

PROJECTE ARA ARTS
Com ja sabeu estem iniciant el projecte Ara Art entre centres de música i escoles de primària o instituts.
Per a visualitzar aquests projectes es crearà una pàgina web a l’xtec que els reculli tots, i us demanem el vostre ajut perquè des de les vostres associacions recolliu i ens envieu tots els projectes existents en l’actualitat. A partir d’aquest punt ja anirem afegint els projectes que es vagin incorporant.

Quins són els projectes Ara Art:

Els projectes Ara Art són aquells en que el projecte de col·laboració entre una escola o institut i una escola artística de l’entorn s’han convertit en l’eix vertebrador de l’aprenentatge, evidenciant el poder dels ensenyaments artístics dins l’ensenyament general.
L’objectiu és potenciar l’educació artística per a tothom a l’escola o a l’institut com a eix vertebrador de la formació integral dels alumnes. El projecte artístic és singular per a cada centre.

La proposta Ara ART s’organitza en 3 nivells d’actuació on l’escola i el centre o l’entitat artística s’impliquen en més o menys grau:

· NIVELL SONATA en que l’alumne de l’escola o l’institut assisteix com espectador a esdeveniments relacionats amb les arts i participa en l’activitat com a element actiu.
Aquest projecte es basteix en la participació de tots els alumnes de l’escola en almenys tres projectes durant la seva escolarització a l’educació infantil i primària, organitzats pels serveis educatius dels gran equipaments culturals, per escoles artístiques, institucions o associacions artístiques i culturals.
Els projectes, pensats per a treballar l’aproximació a l’art i la construcció de la mirada de l’espectador, han d’estar programats des d’almenys una de les assignatures de l’àmbit artístic, concretant-se en sessions de treball a l’aula i amb trobades i diàlegs amb els creadors, els gestors, els directors o els intèrprets, per conèixer i apreciar els processos creatius.
Una d’aquestes activitats, com a mínim, s’ha de portar a terme en un equipament cultural i, en totes, hi ha d’intervenir algun agent extern (creador, gestor, director, intèrpret, etc.).

· NIVELL DUET en que els alumnes són participants actius, en un període de la seva escolarització, en un projecte vertebrador i dinamitzador de l’activitat artística a l’escola, concebut a partir del conveni amb una escola artística de l’entorn i recollit al Projecte curricular de centre.
Els projectes, adreçats a l’aprenentatge artístic durant un curs, com a mínim, han d’estar programats almenys des d’una de les assignatures de l’àmbit artístic, concretant-se en sessions de treball a l’aula i amb la participació d’algun agent extern, el professorat de l’escola artística, un creador, un gestor, un director, intèrprets, etc.
Una de les activitats del projecte, com a mínim, s’ha de portar a terme en un equipament cultural.

· NIVELL ORQUESTRA en que tots els alumnes són participants actius en un projecte d’escola adreçat a l’aprenentatge artístic, vertebrador i dinamitzador i que queda recollit al Projecte curricular de centre.
Aquest projecte, concebut a partir d’un conveni entre l’escola i una escola artística de l’entorn, ha de tenir caràcter transversal i ha d’arribar a tots els alumnes del centre durant tota la seva escolaritat.
El professorat de l’escola artística ha de tenir una implicació directa en el projecte, ja sigui impartint classe a l’alumnat de l’escola o assessorant als mestres.
Alguna de les activitats del projecte s’ha de portar a terme en un equipament cultural.

Per a recollir els projectes que es duen a terme en l’actualitat necessitem que ompliu les dades següents de cada projecte:

Població
Escola de Música o Conservatori
Codi de centre
Escola o Institut
Codi de centre
Descripció
Enllaç al projecte
Persona de contacte
Nivell