EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Ofertes i Demandes de feines

Els professores/es que s’ofereixin per a treballar a Escoles d’EMIPAC caldrà que autoritzen la seva inclussió en aquest espai, aceeptatn també que les seves dades formin part d’un fitxer d’EMIPAC protegit per la L.O.P.D.