EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Estat del Pla Integral de la Música (socis)

Aquesta informació és només per a Socis

El Pla Integral de la Música és una iniciativa que sorgeix al Departament de Cultura i té com a objectiu articular el sector de la Música a Catalunya, per tal de definir unes línies d’avenç estratègic.

La idea del Departament és fer un Pla molt participatiu part del Sector, per la qual cosa, seria independentment dels canvis polítics que es puguin produîr a la Conselleria.

Emipac participa de les reunions per el·laborar aquest Pla Estrategic de la Musica (Pla Integral de la Música).

En aquest espai el socis de l’Entitat trobareu la filosofia del Pla que va expressar-se al darrer Mercat de Vic i les Comissions de Treball.

En un altre espai, també reservat als Socis, us anirem explicant l’evolució del Pla i també us demanem que ens feu suggeriments per tal d’aportar-los al Pla.

Des d’aquest espai Emipac us podeu baixar en PDF l’aportació que ha fet al Pla, el Departament d’Ensenyament.

Materials per al Pla integral de Música desembre’15