EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Des d’Emipac ens complau comunicar-vos en quin estat es troba la convocatòria d’Ajuts per la Formació Musical a la ciutat de Barcelona en Escoles d’iniciativa privada autoritzades per la Generalitat de Catalunya prevista pel curs 2020/2021  i, en aquest sentit, els volem traslladar que, actualment, ens trobem a la tercera fase del procediment, és a dir, a la fase relativa a l’auditoria externa de les sol·licituds presentades.

Tan aviat com resulti finalitzada l’etapa en la que ens trobem, que segons el calendari establert a les bases reguladores d’aquest ajut s’ha vist lleugerament perllongada, es faran públiques les resolucions de caràcter provisional en aquest mateix portal web.

21/Octubre/2021

Moltes gràcies,

La Junta d’Emipac”