EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Àrea Laboral d’Emipac

En aquest espai teniu tota la informacio laboral actualitzada d’Escoles de Música


PRIMER CONVENI CATALÀ D’ENSENYAMENT NO REGLAT (VIGENT):


Aquest és el CONVENI CATALÀ A APLICAR A PARTIR 2020  

(Versió última del Conveni Català d’Ensenyament No Reglat publicat al DOGC el 8 de gener 2021)


Aquestes són les TAULES SALARIALS d’aquest Conveni per 2022


TOTA LA INFORMACIÓ I ACTUALITZACIONS D’AQUEST CONVENI EN AQUEST ENLLAÇ


Informació sobre REGISTRE DIARI DE TREBALLADORS (7/6/2017)


INFO CONVENI CATALÀ APLICACIÓ LIMITADA (ja no és VIGENT):


Aquest és el Conveni CATALÀ vigent que podeu baixar en PDF:


Aquesta és l’inscripció del Conveni al DOGC


Aqui teniu tota l’evolució del Conveni des de la seva publicació:


ACTUALITZACIÓ 2008-2016


EL Q DIU COMISSIONS OBRERES


EL QUE DIU COMISSIONS OBRERES 2016-17


eL QUE DIU UGT SOBRE CONVENI


En paral·lel al Conveni CATALÀ D’APLICACIÓ LIMITADA que al seu dia va negociar EMIPAC -a través de la Federació Catalana d’Ensenyament- també és vigent i aplicable el Conveni ESPANYOL, si ambduès parts accepten acollir-se a aquesta reglamentació.


Accediu a aquest Conveni