EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

En relació als Ajuts Musicals d’Emipac de Barcelona, del curs 2016/2017 us comuniquem el següent:
A data 20 de setembre ja totes les escoles han rebut els fons corresponents als seus alumnes. En propers dies, s’estan abonant a les famílies els imports menys la retenció establerta del 2%.

Informem a les escoles que en quan tinguin tots els rebuts dels pagaments a les famílies poden passar a entregar aquesta documentació per LLITERAS, en el següent horari: de dilluns a dijous de 9 a 18:00 hores i divendres de 8 a 14:00 hores, amb data límit el 6 d’octubre.