EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

LES ESCOLES DE MÚSICA AUTORITZADES EXPRESSEN LA SEVA DISCONFORMITAT
PEL PERLLONGAMENT EN EL TANCAMENT DE LES SEVES FORMACIONS

CONVOCATÒRIA: DIMECRES 18/11/20 – 11H DEL MATÍ – PLAÇA SANT JAUME

Les escoles de música d’iniciativa privada -autoritzades pel Departament d’Educació- sorgides de l’emprenedoria social, expressen la seva disconformitat i el seu malestar pel manteniment de les mesures anti-COVID que els obliguen al perllongament del tancament de les instal·lacions per a impartir formacions musicals presencials.

Les escoles de música autoritzades d’iniciativa privada sorgides de l’emprenedoria social i agrupades a EMIPAC volem manifestar:

– Que hem estat centres formatius obligats al tancament de les nostres activitats presencials, sent així l’únic segment formatiu autorizat, amb codi de centre, TANCAT pel Departament.
Les escoles de música autoritzades formem part del sistema educatiu amb totes els deures i obligacions pedagógico-administratives que això comporta. Impartim unes formacions musicals, complementàries a les reglades i que, per tant, no són de lleure extraescolar. S’han tancat les escoles de música dient que no som “formació reglada” diferenciant-nos de la resta del sistema educatiu, quan la condició de reglada és va incorporar a la Llei d’Educació de Catalunya, no per manca de rigor, sinó perquè mantenir-nos en la “no reglada” suposava disposar de més flexibilitat en els projectes formatius de les escoles…

– Que les nostres instal·lacions són segures ja que hem adaptat les escoles de música a tots els requeriments higiènics, de ventilació, i separacions físiques amb mampares, que s’han recomanat (amb la conseqüent inversió). Garantim que aquesta seguretat és real donat que en les nostres escoles no s’ha produït un sol rebrot en tot el període de reobertura posterior a l’estiu.

– Que la mobilitat que generem és mínima donat que bona part de l’alumnat que estudia música a Catalunya ho fa en escoles de proximitat, i suposa per tant uns trajectes mínims d’anada i tornada de l’escola