EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Us comuniquem que el Departament d’Educació ha publicat la Instrucció 1/2020, de la secretària general, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Cal destacar la importància que les mesures que conté aquesta Instrucció siguin adoptades en tots els centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya de titularitat municipal o privada.

ACCÉS A LA INSTRUCCIÓ 1/2020