EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

En el moment actual, davant de l’inici del nou curs escolar, un gran nombre de famílies estan lògicament intranquil.les entorn de les garanties de l’ensenyament reglat -i ensenyaments de les formacions de règim especial, com és l’ensenyament de la música- en relació a disposar d’unes instal·lacions el màxim de segures i lliures de la Covid-19, seguint l’acompliment dels protocols requerits.

Emipac, associació que agrupa les escoles de música de titularitat privada autoritzades de Catalunya, manifesta que les escoles de música del territori acompleixen tots els protocols per a garantir al màxim la no transmissió de la Covid-19. Des del tancament físic de les escoles al març i durant tot l’estiu, les escoles de música han estat adaptant els recintes, i incorporant elements protectors amb l’objectiu de minimitzar al màxim la transmissió del virus dins de tots els espais dels centres.

Les escoles de música, disposen de protocols específics -consultables per les famílies- tant a nivell general com en l’ús de cada instrument musical en particular, a fi de garantir plenament un entorn saludable tant a les mares i els pares que confien la formació musical dels seus fills i filles en els nostres centres com al públic adult.

En aquest sentit, manifestem que les escoles de música som centres autoritzats pel Departament que seguim una estricta normativa interna de validació de les nostres activitats. En el propi desenvolupament de la formació musical, complementària a la formació reglada, és treballa amb ràtios d’alumnes molt baixes, i en molts casos les classes són individuals, amb la qual cosa el possible risc de contagi es redueix considerablement. Lògicament, en tot moment es garanteixen les distàncies socials i l’ús de mascaretes, a més de la totalitat de protocols complementaris, per la qual cosa garantim al màxim que les escoles de música són escoles segures.