EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org


En les darreres setmanes la proposta del concurs d’atorgament de la gestió de les escoles municipals de música de Barcelona i el pla municipal de crear una escola de les arts a cada Districte, ha posat d’actualitat l’ensenyament musical a Catalunya amb declaracions i manifestacions de tota mena. Emipac, associació d’escoles de música sorgides de l’empreneduria social i representant d’un col·lectiu que agrupa a 73 centres a tot Catalunya on estudien musica 15.572 persones i dona feina a 1.477 professors/es (dades estadístiques Generalitat) se sent obligada a manifestar:
La realitat de la formació musical a Catalunya és sovint desconeguda, ja que les escoles sorgides de l’emprenedoria social, acollides a formules jurídiques privades ni som discriminatòries i elitistes com alguns han manifestat en darreres setmanes, sinó que fem dia a dia un gran esforç per mantenir la més gran qualitat d’ensenyament mantenint unes tarifes molt ajustades, ja que no tenim cap tipus de subvenció pública a les nostres activitats.   Per aquest motiuMANIFESTEM:La nostra voluntat com a entitat representant de l’emprenedoria social privada d’estar presents a totes les instàncies municipals, provincials o de país on es debati el futur de l’ensenyament musical. La creació d’un mapa dels ensenyaments artístics a Catalunya és una tasca inexcusable i en aquest objectiu hem d’estar EMIPAC, i també ACEM, representant de les escoles municipals. Pensem que cal instrumentar un marc de convivència de les iniciatives privades i públiques on uns i altres ens complementem, en comptes de competir “de facto”.Ens acollim per tant a la proposta de diàleg social, manifestada per Joan Subirats de l’Ajuntament de Barcelona,per tal de ser part activa de la cerca de solucions,a nivell municipal. Aquestes solucions al nostre parer,passen per una reformulació de l’escola de música municipal de Sants en una escola-taller de les Arts, oberta a les institucions del barri. En quan a la creació de noves iniciatives formatives als Districtes pensem que cal prioritzar aquelles zones més desateses on es produeix una major dificultat en l´accés a les formacions artístiques.D’altra banda, també volem manifestar la conveniència de donar continuïtat a la Mesa bilateral entre EMIPAC i el Departament d’Ensenyament que va reunir-se durant els anys entre juny del 2011 a juny del 2012  que va estudiar la realitat de l’ensenyament privat de la música a Catalunya i havia de cercar formules estables de finançament. Aquesta Mesa va quedar truncada per la crisi, però justament ara seria el moment de reactivar-la i que ja al curs 2021-2022 poguem disposar d’uns mínims de concertació que garanteixin la nostra supervivència