EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org
DIPLOMA PEDAGÒGIC WILLEMS® D’EDUCACIÓ MUSICAL
NOVA FORMACIÓ DE 2 ANYS

by | set. 24, 2023 | ACTIVITAT ESCOLES

El mètode Willems és un enfocament educatiu desenvolupat per Edgar Willems, un músic i pedagog belga, a principis del segle XX. Aquest mètode se centra en l’educació musical per a nens i joves, i ha tingut un impacte significatiu a l’ensenyament de la música a tot el món.

Característiques clau del Mètode Willems:

 • Enfocament sensorial i vivencial: Fort èmfasi en el desenvolupament de la percepció auditiva i sensorial. Aprendre a través de l’experiència i la pràctica activa en lloc de dependre en gran manera de la teoria musical escrita.
 • Desenvolupament de l’escolta activa: S’ensenya als estudiants a escoltar de manera activa i conscient.
 • Improvisació i creativitat: Fomenta la improvisació des de les etapes inicials de l’aprenentatge musical.
 • Desenvolupament de la memòria musical: Els alumnes són encoratjats a internalitzar la música a través de la memorització i la repetició.
 • Enfocament gradual i seqüencial: El mètode segueix un pla d’estudis estructurat i progressiu, que introdueix conceptes musicals de manera gradual.
 • Inclusió d’elements rítmics i corporals: S’hi incorpora l’expressió corporal i el moviment com a part integral de l’aprenentatge musical.
 • Importància de l’educació de l’oïda interna.

Els objectius de la Formació per a l’obtenció del Diploma Pedagògic Willems® per a l’Educació Musical són:

 • Aportar als professors en actiu o als estudiants, els elements que els permetin una visió alhora global, detallada i oberta de la pedagogia Willems® per tal de preparar i després acompanyar els alumnes (infants, adolescents o adults) en una pràctica musical autònoma i artística.
 • Preparar per a les proves teòriques i pràctiques del diploma.

Programa

La Formació proposa la descoberta en profunditat dels quatre graus de la progressió pedagògica establerta per Edgar Willems que va des de la iniciació musical al solfeig viu (llenguatge musical) i a la pràctica instrumental, comprenent continguts de musicalitat i pedagogia

Desenvolupament de l’acció

1. Incorporació / Requisits previs

 • Nivell musical mínim requerit. (títol del Grau Professional, Títol Superior i un grau o màster)
 • Els interessats que no disposin de cap dels diplomes citats o d’algun diploma equivalent, se’ls farà una prova d’entrada.

2. Durada de la formació

La formació es desenvolupa en 2 anys amb un total de 254 hores (col·lectives i individuals) durant els cursos 23/24 i 24/25, distribuïdes en forma de caps de setmana durant el curs escolar, un curs intensiu d’estiu i un congrés internacional segons un calendari prèviament establert.

3. Terminis d’accés

La data màxima per presentar el full d’inscripció junt amb la còpia del títol o títols corresponents, serà el 3 de novembre de 2023.

4. Preus

1r any: Taxes pedagògiques + Taxes de gestió 1530 €
2n any: Taxes pedagògiques + Seminari d’examen final + Taxes de gestió 2100 €
Total de la formació per al DPWEM (1r i 2n anys) 3630 €

Informació / Inscripcions

Descàrregues