EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Emipac, que representa les escoles de música d’iniciativa social de tot Catalunya, amb diverses fórmules de titularitat privada, ha donat a conèixer aquest Manifest (ENLLAÇ) en els darrers dies. Al Manifest s’explica el marc de la formació musical elemental a Catalunya i posa de relleu com l’actual sistema complementari amb escoles de música municipals i escoles de música ‘iniciativa social privades perjudica a aquest darrer col·lectiu.

Aquesta situació, que s’ha anat mantenint molts anys, ha empitjorat amb la crisi sanitària al produir-se un greuge comparatiu en els cobraments de quotes dels alumnes -com s’explica al Manifest.

En el Manifest, que EMIPAC ha lliurat als grups parlamentaris i al propi Departament d’Educació, es demana a mig termini una equiparació del finançament d’escoles públiques i privades, donat que tots formem part d’una mateixa xarxa (Hi som tots a dins i tenim els mateixos drets i obligacions davant les administracions i la societat en general).

També, a curt termini es reivindica una partida extraordinària per tal d’abordar les dificultats que estan afrontant les escoles de música en el curs de l’actual crisi sanitària.