EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

S’ha convocar el 1r Fòrum de les Arts a l’Educació “L’educació en les arts, condició del dret de la ciutadania a la cultura” que tindrà lloc els dies 1 i 2 d’abril de 2022 al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) Carrer del Doctor Aiguader, 88, Barcelona.

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) l’entitat convocant té, entre les seves funcions, vetllar pels ensenyaments artístics i per la presència de les arts a l’educació obligatòria, que arriba a tota la població sense exclusions. Les arts a l’educació es revelen, com explica l’entitat ” com una eina poderosa per a la formació integral de la persona, per al seu desenvolupament cognitiu, emocional i relacional”.

Per tot això, el CoNCA es va proposar de convocar aquest 1r Fòrum de les Arts a l’Educació, com a espai per posar en comú experiències, reflexions i propostes; per posar-les en valor davant l’opinió pública; i per generar recomanacions i aconseguir compromisos de les administracions.

El 1r Fòrum de les Arts a l’Educació, vol ser, per damunt de tot, un punt de partida, l’inici d’una nova etapa de millora continuada
i progressiva. Amb aquesta finalitat, està previst que, del Fòrum, en surti una Carta de les Arts a l’Educació, amb una declaració de principis, una compilació de recomanacions i uns primers compromisos de les administracions. I també es preveu la creació d’una Comissió Permanent, encarregada de fer el seguiment del procés obert i de convocar, cada dos anys, edicions successives del Fòrum, destinades a fer el balanç i a propiciar l’actualització de plantejaments i compromisos.

Consulta el programa i inscriu-te