EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Aquest Espai -el Portal d’Emipac- vol ser el lloc de trobada de les escoles de música associades a l’Entitat, però volem anar més lluny. Volem fer una web participativa per a crear un canal real entre escoles de música, professors i alumnes.
A l’hora també voldríem que tots els que teniu quelcom a dir en la formació musical poguessiu expressar les vostres opinions.