EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

PRESENTACIÓ DE L’INFORME ANUAL SOBRE L’ESTAT DE LA CULTURA I DE LES ARTS 2022

by | set. 25, 2023 | ACTIVITAT EMIPAC, SECTOR MUSICAL

L’Auditori Meier del Museu d’Art Contemporani de Barcelona va acollir la presentació de l’Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts 2022 elaborat pel CoNCA, a la qual hi va assistir EMIPAC, entre molts d’altres representants del sector.

L’informe està conformat pels cinc capítols habituals. El primer, l’anomenat «Esdeveniments i tendències», incorpora el relat sobre com els sectors culturals han viscut l’any 2022, un període marcat per la lenta recuperació de la situació anterior a la pandèmia. En el segon capítol es desgrana l’acció de la política cultural des de la triple vessant del Parlament, el Govern i el Departament de Cultura.

Segueix l’informe amb un article on es reflexiona sobre els reptes que marquen i que condicionen l’evolució de les polítiques, l’ecosistema i els sectors culturals a Catalunya. En aquest apartat s’estableixen prioritats i es mesura el grau d’implicació de les polítiques del Departament de Cultura en referència a la focalització, els plantejaments i els assoliments d’aquests reptes.

El tradicional recull de les principals dades i dels indicadors culturals disponibles en el moment de tancar el document ens apropa a l’evolució del sector des de diferents perspectives. S’hi inclou el darrer anàlisi sobre l’impacte de la covid-19 en el conjunt del sistema cultural català, amb la comparació de la facturació entre els anys 2019 i 2022.

L’informe es clou amb les recomanacions que el Plenari del CoNCA realitza en base a tota la informació recollida prèviament. Aquestes propostes van dirigides en primera instància als dirigents responsables de la política cultural del país, però també als agents dels diferents sectors culturals i, sobretot, conté el compromís del CoNCA vers el conjunt de l’ecosistema cultural català.

[Informació extreta del web del CONCA]

21 / 09 / 2023. Presentació a L’Auditori Meier del Museu d’Art Contemporani de Barcelona

Publicacions