EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

MANIFEST PER UN ACCÉS JUST I UNIVERSAL A L’ENSENYAMENT MUSICAL

by | nov. 19, 2023 | ACTIVITAT EMIPAC, GESTIÓ ENTITAT

Aquest dimecres 22 de novembre, dia de la música, i onomàstica de la nostra patrona Santa Cecília, des d’EMIPAC difondrem publicament el Manifest “Per un accés Just i Universal a l’Ensenyament Musical” per tal d’instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar de forma urgent les mesures recollides a la Resolució 824/XIV de 3 d’octubre de 2023 aprovada pel Parlament de Catalunya.

Resolució:

  1. Treballar per a fer arribar l’ensenyament de la música al màxim nombre de ciutadans amb independència del lloc residència i la situació socioeconòmica.
  2. Establir un sistema de finançament suficient, pluriennal, sostenible i equitatiu per a totes les escoles de música autoritzades del Departament d’Educació, tant de titularitat municipal com d’iniciativa privada.
  3. Garantir que aquest sistema de finançament suficient, pluriennal, sostenible i equitatiu tingui en compte les circumstàncies familiars i socioeconòmiques dels alumnes i no la titularitat de l’escola on estudien.
  4. Adoptar urgentment les mesures financeres necessàries per a evitar la desaparició d’una part insubstituïble i imprescindible de l’ensenyament musical, com les vuitanta escoles de música d’iniciativa privada autoritzades pel Departament d’Educació, de gran arrelament i amb una trajectòria de molts anys de servei a la comunitat.

La situació actual dels ensenyaments musicals a Catalunya és injusta pels ciutadans per quan incompleix la Llei d’Educació de Catalunya que estableix que tots els ciutadans han de tenir accés als ensenyaments musicals en igualtat de condicions (veure documents adjunts: Manifest i Resolució del Parlament).