EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

EMIPAC informa que com a resultat d’una darrera revisió dels full de càlcul dels ajuts LLITERAS & CIA, S.L. ha detectat cinc errors de transcripció d’imports que afecten a 5 expedients que són els que a continuació especifiquem:.


– 06042017/96 import rectificat de l’ajut: 567,00.-€ (en lloc dels 1.137,00.-€) ESCOLA JAM SESSION
– 27032017/12 import rectificat de l’ajut: 574,26.-€ ( en lloc dels 467,89.-€) ESCOLA MUSICANT
– 05042017/79 import rectificat de l’ajut: 1.012,50.-€ ( en lloc dels 1.218,00.-€) ESCOLA MUSICS’SON
– 11042017/209 import rectificat de l’ajut: 288,00.-€ ( en lloc dels 576,00.-€) ESCOLA JOAN LLONGUERAS
– 27032017/15 import rectificat de l’ajut: 760,50.-€ ( en lloc dels 765,00.-€) ESCOLA JOAN LLONGUERAS.
.
Els afectats per aquestes rectificacions d’imports tenen a la seva disposició el seu expedient per la seva verificació al despatx LLITERAS & CIA, S.L. prèvia cita concertada telefònicament..


Com a resultat d’aquestes rectificacions hi han dos expedients provisionals que han quedat afectats en el sentit de concedir-ne els ajuts amb els següents imports:


– 10042017/167 import concedit de l’ajut: 891,00.-€ ESCOLA JAM SESSION
– 30032017/33 import concedit de l’ajut: 71,83.-€ ESCOLA JAM SESSION
Aquesta setmana es procedirà tal i com es van anticipar a fer els corresponents pagaments amb aquestes rectificacions.
.
Perdoneu les molèsties d’aquests errors humans de transcripció.