EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

El Departament d’Educació convoca sota el tìtol d’ESTIU ARTS, cursos presencials i no presencials (ho diu a sota de cada enllaç)
Inscripció: 1 al 13 de juny, ambdós inclosos.
IMPORTANT: Els cursos tenen una certificació de 20 hores. S’aconsegueixen de dues maneres diferents: Fent les 15 hores de formació + assistència a la jornada inaugural (5 hores) (cal fer la inscripció obligatòria a la jornada, que veureu al requadre inferior).
La Jornada d’inauguració val només per a un primer curs de formació. Si feu més d’un curs, s’ha de fer obligatòriament l’activitat proposada pels formadors. També l’altra opcoó es fer les 15 hores de formació + activitat proposada pel professorat del curs.

JORNADA INAUGURAL
0008790600 Sessió inaugural Estiu Art i Esports 2022. Eines metodològiques i motivacionals
Jornada / Jornades. VT Curs a distància (A distància). Del divendres 1/7/2022 al 1/7/2022 de 9:00 a 14:00

CURSOS DE FORMACIÓ
0008520600 Aplicacions i ús de tauletes per l’Ensenyament Musical
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dimecres 13/7/2022 al 15/7/2022 de 9:00 a
14:00
0008530600 Tutoria i Orientació amb eines coaching i mindfulness
Curs semipresencial. EA Deià (Barcelona). Del dimarts 12/7/2022 al 14/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008540600 Programació i avaluació per competències als Ensenyaments de Música
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 12/7/2022 al 14/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008550600 Eines per treballar amb l’alumnat amb trastorns de conducta
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 12/7/2022 al 14/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008560600 Com aprofitar al màxim el treball on-line a l’ensenyament de les arts
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 12/7/2022 al 14/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008570600 Aprenentatge basat en projectes orientat a l’art. Avançat. Cas pràctic Escola Arsenal
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 12/7/2022 al 14/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008580600 Pràctica conscient del docent. Eines de gestió emocional, psicològica i física per la pràctica
docent
Curs semipresencial. EA Deià (Barcelona). Del dilluns 11/7/2022 al 13/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008590600 Les Arts escèniques com a ApS (Aprenetatge Servei)
Curs semipresencial. EA Deià (Barcelona). Del dilluns 11/7/2022 al 13/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008600600 Instruments per l’avaluació per competències als Ensenyaments Esportius
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dilluns 11/7/2022 al 13/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008610600 Arts escèniques i corporalitat en moviments artístics i socials
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dilluns 11/7/2022 al 15/7/2022 de 9:00 a 12:00
0008620600 Tutoria i Orientació amb eines coaching i mindfulness
Curs semipresencial. EA Deià (Barcelona). Del divendres 8/7/2022 al 12/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008630600 Eines tecnològiques per a l’ensenyament de la música
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del divendres 8/7/2022 al 12/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008640600 Nous materials, creativitat i innovació en el procés del disseny sostenible
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dijous 7/7/2022 al 11/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008650600 Gamificació i Xarxes Socials
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dijous 7/7/2022 al 11/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008660600 Creació de material audiovisual amb finalitats educatives als ensenyaments esportius
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dijous 7/7/2022 al 11/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008670600 Aprenentatge basat en projectes orientat a l’art. Inicial
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dijous 7/7/2022 al 11/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008680600 Producció i impressió 3D
Curs semipresencial. EA Llotja (Barcelona). Del dimarts 5/7/2022 al 7/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008690600 La imatge com a eina per a l’aprenentatge
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 5/7/2022 al 7/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008700600 Elaboració de documents accessibles i documents infogràfics
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 5/7/2022 al 7/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008710600 Eines per a la gestió de les emocions a l’aula
Curs semipresencial. EA Deià (Barcelona). Del dimarts 5/7/2022 al 8/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008720600 Apps i recursos tecnològics per a l’ensenyament-aprenentatge de l’esport
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 5/7/2022 al 7/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008730600 Programació i avaluació per competències als Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dilluns 4/7/2022 al 6/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008740600 Nocions bàsiques de sonorització
Curs semipresencial. EA Deià (Barcelona). Del dilluns 4/7/2022 al 6/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008750600 Les Arts escèniques com a recurs didàctic
Curs semipresencial. EA Deià (Barcelona). Del dilluns 4/7/2022 al 6/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008760600 Eines per treballar amb l’alumnat amb trastorns de conducta
Curs semipresencial. VT Curs a distància (A distància). Del dilluns 4/7/2022 al 6/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008770600 Com aprofitar al màxim el treball on-line a l’ensenyament de les arts
Curs. VT Curs a distància (A distància). Del dilluns 4/7/2022 al 6/7/2022 de 9:00 a 14:00
0008780600 Aprenentatge basat en projectes orientat a l’art. Inicial
Curs. VT Curs a distància (A distància). Del dilluns 4/7/2022 al 6/7/2022 de 9:00 a 14:00
0009080600 Introducció a les tecnologies de fabricació digital: tall i gravat Làser i fresat
CNC
Curs. EA Llotja (Barcelona). Del dilluns 11/7/2022 al 13/7/2022 de 9:00 a 14:00
0009100600 Nocions bàsiques de direcció coral
Curs. IEA Oriol Martorell (Barcelona). Del dimarts 5/7/2022 al 7/7/2022 de 9:00 a 14:00
0009110600 Gestió de projectes professionals
Curs. VT Curs a distància (A distància). Del dilluns 4/7/2022 al 6/7/2022 de 9:00 a 14:00