EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Us comuniquem que ja disposem de les resolucions dels Ajuts sol·licitats a EMIPAC en relació a la formació musical del curs 2017-2018 de Barcelona que teniu EN AQUEST ENLLAÇ.


En total han estat concedides 173 sol·licituds del total de 201 presentades.


Han estat excloses per superar els llindars de renda màxims 21 sol·licituds, per data de naixement 3 sol·licituds, 2 per superar els límits quantitatius d’ajuts per família i 2 per manca de documentació.


En tot cas, qualsevol persona pot requerir per correu electrònic a l’adreça cperez@lliteras.com una explicitació dels motius pels quals ha estat denegada la seva sol·licitud indicant en la seva petició el número d’expedient sobre el qual reclama aquesta informació addicional, fins el 2 de d’agost.