EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Us comuniquem que ja disposem de les Resolucions dels Ajuts sol·licitats a EMIPAC en relació a la Formació Musical del curs 2018-2019 de Barcelona, d’acord amb el Conveni signat amb l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona.

Les resolucions les trobareu en aquest enllaç 

En total han estat concedides 144 sol·licituds del total de 181 presentades. Els motius de desestimació han estat el fet de superar els llindars de renda bàsicament i també l’esgotament dels fons.

 

Aquestes resolucions són provisionals sotmeses a la verificació dels auditors.

 

D’acord amb l’establert a les Bases de la convocatòria, els sol·licitants podran demanar la justificació de la resolució positiva o negativa a partir del dia 2 de setembre de 2019 i fins al dia 4 de setembre de 2019 inclòs per correu electrònic a l’adreça msalagran@lliteras.com