EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Us comuniquem que  en aquest enllaç teniu  les Resolucions provisionals dels Ajuts sol·licitats a EMIPAC en relació a la Formació Musical del curs 2019-2020 de Barcelona, d’acord amb el Conveni signat amb l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, seguint els procediments marcats en les Bases dels Ajuts (quarta fase).

També us incluim l’Acta de la Reunió Extraordinària i Universal de la Junta Directiva d’EMIPAC de 3 d’Octubre del 2020 en la qual es van aprobar aquestes Resolucions. Enllaç a l’Acta

Seguint el procediment assenyalat a les Bases tan aviat com les resolucions siguin definitives (cinquena fase) es publicaran també en aquesta mateixa web . Una vegada  publicades les resolucions definitives, totes aquelles famílies que vulguin realitzar objeccions podran fer-ho dins el termini de 15 dies laborables.

En la darrera fase el pagament dels ajuts es realitzarà durant el període comprès entre el dia 15 de novembre de 2020 en endavant.

Per qualsevol consulta o requeriment sobre aquest afer, les famílies podeu remetre un e-mail informant del vostre número d’expedient a  ajutsemipac19-20@lliteras.com.