EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Us comuniquem que  en aquest enllaç teniu  les Resolucions provisionals dels Ajuts sol·licitats a EMIPAC en relació a la Formació Musical del curs 2020-2021 de Barcelona, d’acord amb el Conveni signat amb l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, seguint els procediments marcats en les Bases dels Ajuts.

També us incluim l’Acta de la Reunió Extraordinària i Universal de la Junta Directiva d’EMIPAC de 29 de Novembre del 2021 en la qual es van aprobar aquestes Resolucions. Enllaç a l’ActaEn l’interpretació de les Bases s’incorpora a l’Acta una Addenda especificativa. Enllaç a l’Addenda

Seguint el procediment assenyalat a les Bases tan aviat com les resolucions siguin definitives es publicaran també en aquesta mateixa web . Una vegada  publicades les resolucions definitives, totes aquelles famílies que vulguin realitzar objeccions podran fer-ho dins el termini de 15 dies laborables.

En la darrera fase el pagament dels ajuts es realitzarà durant el període comprès entre el dia 17 de desembre de 2021 en endavant.

Per qualsevol consulta o requeriment sobre aquest afer, les famílies podeu remetre un e-mail informant del vostre número d’expedient a:  ajutsemipac20-21@lliteras.com