EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

El text que des de l’Administració regula l’activitat de les escoles de música, i ensems les de dansa, és un Decret de fa vint-i-cinc anys: Concretament és el Decret 179/1993. En aquest temps ha variat força no només la formació musical sinó també els marcs normatius més generals. És l’hora de replantejar-se aquest Decret, tal com proposa el Departament.

Sobre els requeriments tècnics que es demanaven a l’antic Decret no pensem que calgui fer masses modificacions. Tampoc tenim massa a dir amb els articles que cal modificar per l’adaptació del Decret a la normativa europea. En concret tot el que té a veure amb l’obertura de centres educatius privats, on el procediment d’autorització i comunicació prèvia no obliga a esperar la visita de l’Administració sinó que la comunicació de l’obertura és suficient…

Els temes més “modulars” tindrien a veure especialment amb els programes que s’imparteixen als nostres centres i també amb el sistema d’habilitacions del professorat.

Entorn a la primera qüestió el Departament ha explicat en la proposta de modificació del Decret que “els programes que imparteixen en aquests moments les escoles són diversos i molt més complerts, derivats de l’evolució social i educativa”. De fet, els programes tradicionals A,B,C, D certament havien quedat bastant desfasats i sembla bona cosa buscar mòduls que reflecteixin millor la realitat pedagògica de la formació musical. Dit això, des d’Emipac pensem que caldrà preservar al màxim la qualitat de la formació que s’imparteix. També pensem que des de l’Administració cal vetllar sobre el territori perquè les iniciatives formadores de música no dilueixen la necessària qualitat d’aquests ensenyaments.

En quan a les habilitacions de professorat també és certa la posició del Departament quan explica que en la sortida del Decret del 93 no hi havia el gran nombre de potencials professors titulats, com hi ha ara. En aquests anys els Superiors han generat gran nombre de professionals. Amb tot, pensem que cal respectar el professorat que a la data d’entrada del nou decret faci dos cursos que estan treballant i contractats en un centre, tot i no disposar de la titulació, a fi d’evitar acomiadaments.

Hi ha encara un tercer àmbit al que no fa referència el Departament, però en el qual pensem que caldria incidir: la necessària equiparació en les percepcions de l’Administració entre les escoles de música municipals i la xarxa d’escoles privades sorgides de la iniciativa social ja sigui com autònoms, cooperatives o societats jurídiques de les diverses fórmules possibles… Pensem que és una vella reivindicació del nostre col·lectiu i segurament ara seria una bona ocasió perquè quedes reflectit.

Queden aquí apuntades algunes idees sobre aquest Decret que el Departament ha posat a consulta pública en l’enllaç que apareix al final d’aquest text i on tothom pot fer aportacions fins el 7 de desembre. Durant dos mesos s’analitzaran les aportacions rebudes i es valorarà la seva incorporació en la norma a modificar. Animem doncs a tothom a les escoles a “dir-hi la vostra”. Nosaltres ja ens hem manifestat.

Podeu fer propostes en aquest enllaç