EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Us comuniquem que la Junta d’Emipac reunida el proppassat 25 d’octubre ha validat el llistat de beneficiaris dels Ajuts que figuren en aquest enllaç on s’han tingut en compte els errors de transcripció del primer llistat.
A partir d’aquest acte, i amb data de divendres 26 d’octubre s’han començat a lliurar les transferències des d’EMIPAC a les famílies beneficiàries, en els números de compte -IBANS- que van ser presentats al seu dia.
Aquests pagaments d’Ajuts arribaran a les famílies per transferència des del compte d’EMIPAC de Caixa d’Enginyers. En la tramesa figura el número d’expedient i la xifra final, resultant de restar el 2% de IRPF a la xifra atorgada.
Aquesta xifra serà ingressada en la propera liquidació de IRPF d’Emipac al gener del 2019 i lògicament caldrà que les famílies l’expressin en la Declaració de Renda del any 2018.
Atentament:
La Junta d’Emipac