EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

CONVOCATÒRIA DELS AJUTS EMIPAC CURS 17/18 A BARCELONA

EMIPAC comunica que, aviat, tornarem a convocar els Ajuts Emipac a l’Ensenya-ment Musical de Barcelona, per aquest Curs 2017/2018, en la seva quarta edició. Aquests Ajuts són possibles gràcies as Convenis que ha signat Emipac amb l’ICUB de l’Ajuntament de Barce-lona i...