EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org
Emipac s’adhereix al Manifest de la REEM

Emipac s’adhereix al Manifest de la REEM

Emipac s’adhereix al Manifest de la Red Española de Escuelas de Música – REEM, que té com a objectiu fer sentir la veu de la totalitat d’Escoles de Música de tot l’Estat Espanyol en totes les seves modalitats, la dels milers de professors-es que hi...