EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

AJUTS 17/18: PREVISIÓ DE PAGAMENTS

Des de 31 de juliol, els resultats dels Ajuts EMIPAC a l’Ensenyament Musical 17/18 estan a la web, en aquest enllaç. En aquests dies, seguint el que és perceptiu a les Bases dels Ajuts s’esta procedint a l’auditoria que garanteix la correcció del...